Martin Hiller - "Ohne Titel (Portreats V)" (2019 / 42,2 x 59,5 cm)
Martin Hiller – „Ohne Titel (Portreats V)“ (2019 / 42,2 x 59,5 cm)

#

28. Januar 2019