Martin Hiller - "Ohne Titel (Portreats V)" (2019 / 42,2 x 59,5 cm)

► Ohne Titel (Portreats V)


Martin Hiller – „Ohne Titel (Portreats VI)“ (2019 / 42,2 x 59,5 cm)


► Ohne Titel (Portreats VI)


Martin Hiller – „Ohne Titel (Portreats VI)“ (2019 / 42,2 x 59,5 cm)


► Portreats I – IV


Martin Hiller – „Portreats I – IV“ (2015 / 11,6 x 18,6 cm)